Sarcinile Biroului

Sarcinile biroului sînt:

 

a) predarea operativă, pe bază de contract şi fără plată, a corespondenţei parlamentare, prezidenţiale, guvernamentale, diplomatice, a trimiterilor ce constituie secret de stat şi comercial ale autorităţilor administraţiei publice, a corespondenţei şefilor de state, şefilor de guverne ale statelor participante la Acordul interguvernamental cu privire la Serviciul de Curieri Speciali al Comunităţii Statelor Independente;

 

b) predarea, pe bază de contract şi în conformitate cu tarifele aprobate de Guvern, a corespondenţei autorităţilor administraţiei publice şi corespondenţei agenţilor economici (inclusiv secrete).

 

Sarcinile biroului sînt exhaustive şi nu pot fi modificate sau completate decît prin lege.