Principiile de activitate

Biroul îşi desfăşoară activitatea pe principiile:

a) legalităţii;

b) integrităţii garantate a corespondenţei şi operativităţii în predarea ei;

c) păstrării secretului de stat şi comercial, precum şi a altei informaţii apărate de lege;

d) conducerii unice şi responsabilităţii personale pentru sectorul de muncă încredinţat, conform prezentei legi;

e) controlului permanent al activităţii persoanelor cu funcţie de răspundere ale biroului;

f) colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice.